Vi löser

1)    ”HUB”, (SaaS) vässar och kompletterar befintliga system:

Vi vill prestera på toppen av vår förmåga. Jobba med det vi har erfarenhet, träning, utbildning och motivation för.

Samtidigt är det mycket i dagens IT miljöer som hindrar oss från att nå dit. Som tvingar oss att börja om från början. Om och om igen.

”HUB” Digitaliserar moment som tar mycket tid, energi och uppmärksamhet från oss på jobbet. HUB hjälper oss människor att snabbt komma till det vi är bäst på.

www.hubapp.org

  • Med ”HUB” hittar du snabbt värdefullt arbete som du och dina kollegor sparat undan. Algoritmer hjälper oss att hitta sådant vi inte ens visste finns. Dokument, ärenden, handlingar, ritningar, kontrakt, bilder. Oavsett var de ligger, eller var du befinner dig. ”HUB” kompletterar befintliga interna informationskällor, affärssystem, system för drift och produktion. Externa som Dropbox, Projectplace, lagring och lösningar i molnet. ”HUB” gör att vi snabbare kommer till det arbete som skapar värde. Ger mer utrymme för det vi är bäst på, arbete med idéer, det kreativa, utveckling. Man behöver inte veta var informationen finns. Inte heller veta hur systemen där informationen finns fungerar. Man ”Googlar”, filtrerar, klickar, hittar, hela vägen till källan. Stora mängder information hanteras enkelt. Befintliga system kommer till till bättre nyttaDet utvecklar affären och arbetssätten. Säkert och med intakta behörighetsstrukturer.
  • HUB-Analytics” ger snabbt koll på vad som pågår och trendar i verksamheten. Större händelser brukar börja med slumpen och några stycken små, viktiga och samtidiga händelser. HUB fångar och tolkar sådana händelser. CRM, ärendehantering, system för drift, underhåll och produktion, kundtjänst, sensorer, larm, IoT (Internet Of Things), filservrar och andra molntjänster. I HUB Analytics kan du vrida, vända, se samband och få insikt.
    Överskådlig grafik, statistik och dataanalys ger snabba svar, eller hjälp att nå svaren. Helt nya perspektivläget i verksamhetens olika delar.
  • ”HUB” går snabbt att aktivera. Det är en molntjänst. Inga projekt, utbildning eller konsulttimmar för att komma igång. En IT tekniker klarar det själv. Enbart månadshyra, inklusive allt.

HUB ny

 

 

 

 

 

2)    Expertis, Digitala Resurser, Teknologi för att:

Utveckla värdeerbjudandet, förmågan att utvecklas eller förflytta hela verksamheter digitalt

Göra internt arbete smartare, mer kreativt, innovativt, hushålla med resurser

Domäner där vi är särskilt aktiva är #proptech, #digitalretail samt #Industri_40

__________________________________________________________________________________________________

Vi gör det för att vi har den största omställningen i samhället och ekonomin på länge. Den snabba Digitala utvecklingen har stor betydelse för den här förflyttningen. Väldigt många påverkas av utvecklingen. Mycket utmanas, men det finns också fina möjligheter. Vi vill medverka till att det kommer bra saker ur denna utveckling. Det är viktigt.

Frågorna kommer allt högre uppföretagsledningarnas agendor. Samtidigt saknas ofta språket, verktygen, de erfarenheter och kanske inte heller de nya kontakter som behövs för att ledningen skall vara trygg med hur man skall närma sig dessa frågor.

En vanlig uppfattning idag att ”det digitala” enbart handlar om marknadskommunikation, webbar och sociala medier. I själva verket finns det ”digitala” överallt, från persondatorer och affärssystem hela vägen ut till rulltrappor, fordon och handhållna enheter. De genererar information varje sekund och är ofta till nytta för affären, rätt använd. Vår bredd om både ”arvet” och ”det nya digitala” gör att vi kan stödja företagsledningar i deras ansträngningar och avvägningar att få hela IT och det Digitala att bidra till verksamhet och affär bästa sätt.

__________________________________________________________________________________________________

 

Varmt välkommen, utmana oss gärna med dina utmaningar!