”Tänka utanför boxen” ! När man inte ens hittar ut ur den?

Den ena rapporten efter den andra förutser stora utmaningar för våra kvalificerade jobb och tjänster. Så även möjligheter.

Vartannat jobb automatiseras

Den mest uppskakande utvecklingen förutses i en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning. De talar om en möjlig halvering av landets arbetsstyrka redan inom 20 år!  Bakom denna utveckling ligger de dramatiska tekniska framstegen. Vi har nu ett läge där enorma tekniksprång och stora förändringar på makronivå inträffar samtidigt.

I en annan läsvärd och överskådlig rapport från McKinsey&Company framgår hur.

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies

Ny teknologi har sedan länge bidragit till att effektivisera manuellt rutinarbete, ersätta muskelkraft, ta bort riskabla moment och med tiden allt mer tankearbete.

Nu äter sig utvecklingen in i de ombonade kontoren. Det skapande och intellektuella arbetet. Kontoren som hittills har varit som en skyddad zon, där beslut om strategier, investeringar och effektiviseringar varit vardag. Om allt utom den egna verksamheten. Så nu gäller det att se upp!

Zakaria

I klartext. Vi måste revolutionera tjänstesektorns sätt att arbeta för att försvara vår välfärd. Att göra det som vi människor är bäst på och acceptera att datorisering, automatisering och billigare arbetskraft kommer att ta hand om resten. Tänkvärt om det här av Fareed Zakaria (Almedalen, Svenskt Näringsliv).

Vi människor är kreativa, innovativa, har idéer, kan associera och skapa de värden som är livsviktiga för oss själva och våra framtida verksamheter. Bara vi får tid och möjligheter att just ”tänka utanför boxen”.

Det är bara det att de flesta är så nedlastade med det vardagliga arbetet att det inte blir av. Reflexion, framåtblickande, diskussion om hur man skall hitta ut ur denna box är akut bristvara. Visst kan det tänkas utanför boxar vid enskilda inspirationsövningar och konferenser men vardagen tar ofta över och inte så värst mycket blir gjort.

Vårt arbete med våra kunder går ut på att förstå hur Digitaliseringen kan påverka själva affären både uppåt och nedåt. Hur den Digitala utvecklingen kan möjliggöra inre effektivisering, och mer utrymme för det innovativa, utvecklande.

Sådant arbete har hittills kännetecknats av att redan den grundläggande insamlingsfasen är ganska tidskrävande för både medarbetare och konsulter. Den blir därför en tröskel som gör att många avstår eller skjuter upp viktigt utvecklingsarbete.

Vi har tagit fasta på det här, med hjälp av den senaste tekniska utvecklingen. En helt ny Digital verktygslåda som gör det möjligt att komma igång kvickt och automatisera, snabba upp arbete som det hittills har behövts workshops och möten för att klara av. Se hur affär, processer, rutiner, det händelsestyrda och IT stödet fungerar ihop. Resultatet är att man kan komma snabbare till själva diskussionen, analysen om vad som skall utvecklas och hur.

Vad kommer vi då fram till? Vi kan bara instämma i rapporterna. Det förekommer väldigt mycket enkelt arbete som många fortfarande får väldigt bra betalt för men som är exponerat. Men det slumrar också mycket möjligheter i människor och all den information, de strukturer som har vuxit fram mer eller mindre medvetet, ofta underlång tid. Bara man hittar ut ur boxen …

Utmana oss gärna med era utmaningar. Vi visar mer än gärna hur man på kort tid kan få upp farten både utvecklingsarbete och på innovationer genom smart utnyttjande av den senaste Digitala tekniken.