Skiktröntga era Affärssystem och Filservrar!

”Under strecket”, SvD, den 27 april skriver fil dr, jur kand Nicklas Lundblad att ”När våra instrument förändras, förändras också våra möjligheter att studera världen. Teleskop, mikroskop, och kemiska analysmetoder öppnar nya skikt av verkligheten för studier, och vi kan plötsligt se natthimlen, blodet och kvarlämnade benrester med nya ögon. I vår tid är det allt mer uppenbart att datavetenskapen erbjuder en mängd nya instrument som gör att vi kan närma oss alla olika kunskapsområden på nytt, med nya verktyg”.

SvD under strecket domstolarVi kan bara instämma. Och det gäller inte enbart naturvetenskapen. Det gäller i högsta grad det som sker på våra ombonade kontor, eller i domstolarna. Det som brukar kallas ”disruptiv teknologi ” har kommit för att stanna. Molntjänster, öppen källkod och lättanvända gränssnitt kompletterar traditionella affärssystem, filservrar och de IT resurser vi ärvt, vidareutvecklat och använt sedan länge.

Vi har tillsammans med våra kunder börjat införa sådan ny teknik i befintliga miljöer. Med väldigt goda resultat. För att koppla till ingressen, ungefär som att rulla in en skiktröntgen på kontoret och se informationen i systemen, på ett helt nytt sätt.

Syftet är i regel att se hur nya Digitala hjälpmedel kan bidra till att utveckla arbetssätt, verksamhet och affär. De mesta utmanas ganska hårt just nu. Ett paradigmskifte för våra jobb, som i bildens referenser till juridik och domstolsväsendet, det som sker på kontoren och i produktionen, hela vägen till värdeerbjudandet som utmanas av alerta medtävlare.

Med dessa nya Digitala hjälpmedel kan nu våra kunder se sin egen information på ett sätt som ingen sett den förut. Till det nya hör att det går snabbt att komma igång. De analys- och sökverktyg som vi arbetar med implementeras så att det inte på något sätt stör det befintliga IT-ekosystemet eller hur det används. Vi kan därför börja experimentera direkt och uppnå resultat snabbt. Och det vi tillför är nya perspektiv, som alltid ger nya insikter.

Det är viktigt att börja införa ny teknik. Den kommer att få fotfäste snabbt eftersom den tillför mycket utan att störa det befintliga. Den har också en helt annan prislapp eftersom utvecklingsarbetet har nytta av komponenter och kunskapsdelning genom öppen källkod. Införandet är smidigt eftersom allt fler lösningar finns i molnet som tjänst. Resurs- och tidsåtgången för att få igång lösningarna är liten. Och det är billigare än någonsin att testa. Dessa resurser hyrs ofta som tjänst (SaaS, mm). Det som inte fungerar kan helt enkelt avslutas.

Vår Analys- och Söktjänst ”HUB” är en SaaS lösning i molnet. Införandet går på några timmar. Inga implementeringsprojekt eller konsulttimmar för att installera. Det enda vi behöver är tillgång till de delar av IT-miljön som man vill fördjupa sig i och se på ett nytt sätt. Sedan är man igång, resultat direkt. Tjänsten är enkel att använda och samtidigt väldigt kvalificerad under skalet. Algoritmer, Index och maskinell Dataanalys underlättar för oss människor att se och förstå. Det är det nya.

Och det här är viktigt. Det är omöjligt att bara kasta bort IT-arvet. De traditionella systemen har funnits länge och många vet hur de används. Däremot kan de fungera som ett blysänke ibland. Vi måste därför få maximal nytta av dem, få igång dem. De utgör en enorm investering. Samtidigt är de så rotade i gårdagens arbetssätt att de inte längre är i takt med den snabba utvecklingen i affärsliv, samhälle, hur man behöver komma åt och använda information.

Nu vet vi att det finns möjligheter att rulla in en slags skiktröntgen för CRM system, Intranät och externa webbar, ”drop-boxar”, Ärendehanteringssystem, Ritningssystem, Fil- och Mailservrar, de traditionella IT resurserna. Och faktiskt se informationen i dem på ett sätt som ingen sett den förut. Det öppnar alltid nya perspektiv, idéer och möjligheter, vi lovar. Utmana oss gärna med era utmaningar, det tar bara en liten stund att visa!