Om tvättmaskiner, våra jobb och BOTar

Nu börjar mer intelligenta maskiner ta hand om allt mer av det skapande som vi människor hittills har sett som vår styrka och fördel över maskinerna. Rätt använt är det en konkurrensfördel. Om inte, en stor utmaning i sig.

Att maskiner gör allt mer av det arbete som vi människor har gjort är ingen nyhet. Tvättmaskinen till exempel. Den frigjorde tid så att de, oftast kvinnor som lade en stor del av sin vakna tid på klädvård kunde börja läsa, skriva och utbilda sig, påbörja resan mot jämställdhet.

På kontoren har vi sett resan från gåspenna till kulspets, skrivmaskin, ordbehandlare och att vissa rudimentära processer som automatiserad fakturahantering har kommit en bit på väg. (Data-) maskiner kan också ”prata” med varandra, utbyta data och genomföra operationer som människan har programmerat dem att göra.

Den här första och ganska långa fasen av mekanisering har hittills inneburit att manuellt handarbete, arbete med handredskap och manuella maskiner har snabbats upp, rejält. Nu ökar farten och det handlar inte enbart om att maskiner gör våra jobb. De har mer smartness än någonsin.

Vår vardag är full av tidskonsumerande arbetsuppgifter. Utveckling av tjänster och produkter, företagstransaktioner, utredningar och rapportarbete, försäljning, marknadsföring. Det beror till stor del på de enorma datamängder vi byggt upp och som gränsar till det oöverskådliga.

Allt detta kan snabbas upp avsevärt med digitala hjälpmedel som redan finns precis framför ögonen på oss. Vi visar gärna. Precis som med tvättmaskinen kan digitala maskiner frigöra tid för oss i denna ocean av information till förmån för det vi säger oss vara bäst på; kreativitet, fantasi, associationsförmåga. Och som hittills har motiverat bra löner, avancerade titlar och arbete på bra adresser. Det räcker med litet vakenhet kring de möjligheter som finns. Den som inte är på alerten kan råka ut för att en maskin är det.

I  theguardian kan vi läsa om hur maskiner, eller sk BOTar skriver fabler. I SvD beskriver Pelle Snickars hur dessa BOTar har ätit sig långt in i det dagliga nyhets- och informationsflöde som vi tar del av på twitter, Wikipedia, olika kanaler.

BOT, svd

Eller som när kommersiella aktörer köper ”följare” för att boosta uppmärksamheten. En Mercedes-Benz kampanj fick 365 000 klick. Där det visade sig att 65% av dem kom från maskiner! I ett underbart klipp från Cornell Creative Machines Lab kan man se hur två ”chatbots” samtalar med varandra. Roligt, absurt och en spegling av var vi står idag.

Den här utvecklingen reser naturligtvis många frågor. En kan handla om vad och vem man kan lita på. För oss som arbetar med våra kunders digitala frågor och -IT varje dag kan vi se att affärslivet nu utmanas från många olika håll. Både på kostnadssidan och intäktssidan.

Under ett föredrag i Almedalen i somras var Fareed Zakaria, författare och CNN-profil väldigt tydlig om ”The Rise of the Rest”. I korthet, i vår del av världen kan vi inte göra det som kan göras av en kines eller en maskin. Vi måste vara bättre.

Utmana oss gärna med era utmaningar. Och ja, den här posten är skriven av en människa ;)

Möjligt att gasa och spara IT kostnader samtidigt

Harvey Nash CIO survey 2014 visar att fler CIO:er får mer resurser till förfogande. Grafiken nedan visar vad dessa CIO:er helst prioriterar i år. En slutsats skulle kunna vara att intäktssidan för de verksamheter som dessa CIO stöder är allt mer i fokus. Jämförelser bakåt visar nämligen att det är så.

Samtidigt är det många som även fortsatt har ordning & reda tillsammans med besparingar och effektiviseringar högst upp på dagordningen. Intressant i och för sig. Fast studier av det här slaget visar sällan vad som sker inom vart och ett av dessa prioriterade områden.

Budget IT digitaltIntäktssidan och stödet till affären först. Den som inte prioriterar det högt eller tom högst riskerar att bli passerad av konkurrenter som faktiskt gör det, ofta med helt nya digitalt baserade affärsmodeller. Som kanske rycker åt sig de bitar av den egna värdekedjan som har högst bidrag. Därför viktigt att ha med sig detta alldeles oavsett.

Sedan kostnadssidan. Enbart genom att utnyttja de vassa och billiga resurser som finns idag när det gäller appar, system, tjänster (SaaS) och drift kan man minska kostnaderna radikalt och samtidigt öka servicenivån.

Därför kan man faktiskt både gasa och bromsa samtidigt. Det gäller bara att använda fantasin och leta utanför de invanda strukturerna.

De CIO:er som tillfrågas i dessa studier finns ofta i etablerade verksamheter. En enkel tankelek för en sådan CIO skulle kunna vara att fundera på hur den egna digitala miljön, IT verksamheten kunde byggas upp om man börjar med ett vitt papper. Börja gärna med intäktsstödjande digitala möjliggörare. Kostnadssidan är nästan alltid enklare att förstå och därmed ta i. Utfallet hamnar då i regel ganska långt från den verklighet man lever i. Och kan gärna vara en vision för att sätta en riktning. Som man sedan arbetar sig mot, i hanterbara steg med hänsyn både till det nya och till det tekniska arvet.

Det är ungefär som med nya fordon som tillförs en vagnpark. De gör samma eller bättre arbete som äldre fordon men med avsevärt lägre bränsleförbrukning samtidigt som komfort och upplevelse förbättras.

Vi har ett enkelt analysverktyg som kan användas för att testa och se hur digitalt utvecklad, hur effektiv informationsanvändningen i den dagliga verksamheten är.  På det sättet kan man komma igång med praktiska exempel på förbättringar redan i befintlig miljö.

Utmana oss gärna med era utmaningar.

Halverad IT kostnad med nya Digitala hjälpmedel

Den Digitala utvecklingen och vad den kan innebära för företagen diskuteras allt mer och ofta på hög nivå. Vad innebär den då mer konkret, i kronor och ören? I vår vardag när vi träffar företag, diskuterar deras IT lösningar och miljö, om den svarar mot verksamhetens krav och är kostnadseffektiva kan vi se att det sker dramatiska saker just nu.

Kostnadssidan först. Den som är beredd att se över sin grundläggande kontorsmiljö med Office och Mailserver, lagring av filer och data, drift av klienter, servrar och nätverk kan ofta spara mellan 25 och 50 %. Motsvarande effekt, ibland mer, kan uppnås för den som är beredd att se över sättet att utveckla, anpassa, installera, integrera, driftsätta och underhålla sina affärssystem. Tillgången på nya, smarta, lättanvända och mer besvärsfria affärsstödjande lösningar och lösningar som tjänst (SaaS) ökar snabbt.

För att få igång idéflödet i sådana diskussioner brukar vi använda experimentet att utgå från att inget IT stöd finns och att allt kan byggas upp från noll. Resultatet brukar då ganska snabbt hamna en bra bit från det läge man har idag. Nästan lika snabbt brukar man konstatera att hanteringen av ”IT-arvet” är en stor utmaning. Och allt kan sällan bytas på en gång men det är ofta möjligt att göra mer än man tror med det som finns. Och alldeles oavsett, den som är snabbast och bäst på att utnyttja de möjligheter som finns får givetvis störst konkurrensfördelar.

Intäktssidan sedan. Om en användare kan reducera IT kostnader innebär det givetvis att många IT leverantörers intäkter påverkas i motsvarande grad. Omfattningen av IT och det Digitala ökar visserligen men inom den utvecklingen sker stora inbördes förändringar. Leverantörer av mer grundläggande drifttjänster, support och underhåll går allt mer mot en standardiserad volymmarknad och lågt pris. Management, arkitektur, utveckling, programmering och integrationer behövs men då längre upp i värdekedjan. Det behövs nämligen inte lika mycket arbetsinsatser för att komma igång med de nya lösningar och SaaS som allt oftare ersätter traditionella affärssystem.

På intäktssidan hittar vi även de lösningar som används externt och som stöder företagets leverans (figur). Där skall man till att börja med ha stöd där det är möjligt och det gäller allt fler områden. Sedan gäller det att ha rätt typ av stöd. Även för den som redan har investerat i sådana lösningar kan det löna sig att se över IT miljön eftersom de lösningar som är direkt intäktsstödjande snabbt ökar i omfattning och blir allt bättre.

Konkurrenskraft uppnås med en enkel kombination av plus och minus. Minus är kanske enklast att förstå och ta itu med. Vi kan se att den som även lägger krut på det som stöder plus kan uppnå riktigt intressanta fördelar.

Hur ser det ut hos er? Utmana oss gärna med era utmaningar!

Därför skall du se över din IT miljö och IT Strategi nu!

Det talas mycket om allt som händer inom ”det Digitala”. Vad är det egentligen som händer? När vi möter företag läser man in väldigt olika saker i det Digitala och IT.

Det som har varit en stadig lunk med ganska överblickbara utvecklingssteg har nu växlat upp i tempo. Befintliga IT leverantörer brukar sällan vara de som utmanar och tar initiativ för att driva den här utvecklingen. Det måste man göra själv, ofta med hjälp av helt nya aktörer. En tankelek vi gör ibland är att fundera på hur det skulle se ut om verksamheten helt saknade IT stöd och man hade förmånen att börja från början. Resultatet brukar då hamna ganska långt från nuläget…

Det är helt klart att dagens IT folk möter utmaningar från två håll. De måste bli allt bättre på att stödja Intäktssidan av verksamheten, eftersom allt mer av affären sker på digitala plattformar eller för att affären utmanas av andra som redan är där. De måste också på ett helt annat sätt än tidigare förbättra pris-prestanda och tillgängliga funktioner för att stödja de egna användarna.

Vad är det då som gör den här tiden så speciell? Ja, det viktiga är att vi har ett teknikskifte. Och vi har haft många sådana förr men detta skifte utmärker sig.

Fram till 1980-talets slut dominerade Stordatorerna. Nästan allt man betalade för var hårdvara. Mjukvara och tjänster ingick mer eller mindre i priset. Med tiden blev det här både stort, dyrt och slutanvändarna tröttnade på allt sämre service från killarna i vit rock och träskor, i kylda hallar bakom datorer, bandrullar, luftslussar och säkerhet. Det gick ganska fort när i första hand ekonomichefer började skaffa sig avdelningsdatorer av typen IBM AS400 med särskilda system för att köra redovisning och rapportering. Inte sällan uppstod ett herrans liv från ”dataavdelningen” när ekonomichefen trotsade den fastlagda Strategin men vi vet hur det gick.

Nästa utvecklingssteg kom med PC, särskilt när de fick grafik, kopplades ihop i nätverk och man kunde dela system som installerades på Servrar, vi fick Client-Server miljöer. Utbudet av programvara ökade liksom kapacitetsbehovet. Användarna fick fantastisk mycket bättre stöd för den dagliga verksamheten. Priset ramlade ner ett snäpp till. IT folket fick allt mer att göra med ständiga uppdateringar, ökat underhåll och sanningen att säga, trassel och krångel för att hålla ihop allt.

Under mitten av 1990 talet fick vi enkel tillgång till Internet tack vare www och de grafiska webbläsarna. Från de första trevande stegen kan vi se att ”webben” blivit ett nav för väldigt mycket av det vi gör.

Till att börja med användes det som en enkel kommunikationskanal för meddelanden, i första hand mail, och för att exponera verksamheter utåt med hemsidor. Client-Serverlösningarna började också att prata med andra lösningar. Med tiden har allt fler företag blivit ”Digitala” och flyttar i olika utsträckning ut på webben. Media, spel, programvara och annat som produceras digitalt från första början är numera nästan helt digitala affärer idag. Delar den fysiska handeln, framför allt där produkten är tydligt specad, likaså. Även inom Bank och delar av finans utförs många tjänster av oss kunder. För många andra har nu en andra våg av digitalisering börjat, där väl avgränsade bitar av affären görs digital och därför allt snabbare ritar om kartan för väldigt många verksamheter och branscher.

Nästa skifte kom med den Mobila utvecklingen som man nog får säga att Apple mer än någon annan har öppnat för. Allt bättre handhållna enheter tillsammans med ökad bandbredd har bäddat för dagens explosionsartade utveckling. Vi har Appar för allt från spel och nöjen till ganska kvalificerad interaktion med banker, betaltjänster, beställning av varor och tjänster, bokningar, kösystem men även basics som mail och stöd för det dagliga arbetet… listan växer enormt.

Här någonstans har vi nästa skifte och det vi skall vara riktigt uppmärksamma på nu.

Den mobila utvecklingen har gjort oss vana vid att ha tillgång till väldigt bra tjänster, enkelt och bums. Det har i första hand gällt oss som konsumenter men det spiller nu snabbt över på företagen och deras interna IT leverans. På samma sätt som ”dataavdelningen” i inledningen ovan blev ifrågasatt, blir nu allt mer av det vi har i form av traditionella IT tjänster ifrågasatta idag! Utbudet av lösningar som tjänst (SaaS, Software as a Service), i ”molnet” ökar snabbt. Liksom acceptansen för dem. Allt fler frågar sig varför arbetsgivarens IT-tjänster inte når upp till de standards och kostar så mycket mer än de Appar och den rikedom av tjänster man möter utanför den egna verksamheten, både som privatperson och som professionell användare.

För vart och ett av dessa steg har Hårdvarans andel av investeringen minskat. Tjänsternas andel har ökat. Mjukvarans andel har också ökat men vi ser att tendensen är rejält ner just där i och med utvecklingen för lösning som tjänst, i molnet.

Det digitala, IT, finns över allt i verksamheterna. Det här landskapet är nytt. Därför behöver både språk, verktyg och erfarenheterer utvecklas för att verksamheten som helhet skall kunna ta en aktiv roll i det som sker. Det gäller såväl den intäktsstödjande sidan av IT som de rejält förbättrade möjligheterna att få vassare resurser till betydligt lägre kostnad.

Utmana oss gärna med era utmaningar. Oavsett om de är på kostnadssidan av IT, Intäktssidan eller båda för den delen.

Hemnet, Blocket och det digitala landskapets utveckling

I DI, länk nedan, ser vi ett av allt fler exempel på hur det plockas i värdeerbjudandet hos olika affärsverksamheter.

Gemensam nämnare är nästan alltid den digitala utvecklingen. Omdömena i artikeln som ”utbrytare” och ”olydiga barn” speglar kanske brist på insikt hos avsändaren av budskapet. Blocket och mäklarna tillvaratar bara de digitala landskapets möjligheter, kanske innan någon annan gör det. Om de inte är krokodiltårar, eftersom Hemnet redan från första början är en helt digital skapelse av den första generationen.

Mer intressant är att detta speglar den osäkerhet vi möter hos allt fler företag. Beror en ”dipp”, en ”svacka” på tillfälligheter, konjunkturen eller är det någon utanför den egna verksamheten som rycker bitar ur ens affär? De största vinnarna är ofta kunderna som har alerta aktörer med en ambition att vässa sin service. I den egna affären har man allt större anledning att vara vaksam…  det kan gå fort!

http://www.di.se/artiklar/2014/4/8/hemnet-chefen-dissar-utbrytarna/

Har Säljandet passiviserats av CMS, MA, SEO, CRM, CM, kollaborativa strategier..?

Inom B2B är skillnaderna mellan köpprocesser förr och nu enorma. Över allt, från tjänster och teknik till lokaler för handel och kontor. Köparen anses ha makten idag, förmodas vara välinformerad om både erbjudanden och leverantörer långt innan de söks upp för offertbegäran, förhandling och avslut.

Förr var det tvärtom. Leverantören stod för nytt kunnande och information om både varor och tjänster. Leverantören hade en starkare kontroll över informationsflödet och köpprocessen som helhet. De alternativa referenspunkterna var färre och svårare att nå. Dessutom var utbudet mycket mer begränsat.

Framstegen i den digitala världen är den kanske viktigaste förklaringen bakom denna utveckling. Vi har gått från Gula Sidorna, nätverk människa-till-människa, papper och telefoner till dagens digitalt baserade informationsrikedom. Kommunikation och Marknad får nya akronymer på löpande band. Nya roller formas för att ta hand om alltihop. CMS, MA, SEO, CRM, CM, mobilitet, responsiv design, kollaborativa strategier…

Vi stannar upp här. Vad är nytt bakom den här uppräkningen av akronymer och hur underlättar det för dagens Leverantörer att utmärka och profilera sig jämfört med ”förr”? Syftet med alltihop är ju att stödja affären, komma snabbare till avslut, sälja bättre.

Verkligheten för tvärsnittet av alla B2B verksamheter är alldeles precis tvärtom. Med få undantag är marknaden tuffare, man utmanas, kommer inte snabbare till avslut och säljer inte särskilt mycket bättre.

Vad är det då som händer? Ja, till att börja med är inget av dessa hjälpmedel rent intäktsdrivande digitala stöd. Utom när hela B2B affären är digital som inom mjukvara, media och delar av handeln. Alltså inget annat än turbo på varianter av gamla tiders Gula Sidorna, produktkataloger, dokumentation… men snabbare. Och mer sofistikerade eftersom vi både kan se vem som har bläddrat i materialen och vad det har tittat på, det kunde vi inte förr. Men i grunden är detta internt stöd och till för att informera, hålla igång kontakten mellan Kund och Leverantör, med sikte på avslut. Som alltid.

OP bild www sälj-CMS-MA-SEO

Kunden är i vart fall mer informerad än någonsin förut. Men är kunden kunnigare? Kan det vara så att vi har tappat bort meningen med själva Säljarbetet? Har själva Säljandet hamnat på defensiven? Eller i skymundan i takt med ökande tilltro till nya möjligheter för Kunden att informera sig?

Det forskas och händer mycket även inom Försäljningsområdet. Modern säljteori säger oss bland annat följande:

  • Att vi går från att Köparen uttrycker väldefinierade behov till att de befinner sig i en situation av osäkerhet.
  • Att leverantören går från att söka upp den som har makt och budgets till att i stället identifiera dem som är öppna för förändring och som kan påverka beslutsfattarna.
  • Att värdeerbjudandet går från att vara en jämförelse mellan likvärdiga och konkurrerande erbjudanden till att Leverantören utmanar Kundens föreställningar om vad som behövs för att Kundens verksamhet och affär skall utvecklas.

För detta behövs kunnigt folk. Kalla det gärna Säljare. De finns… borde finnas inom B2B, särskilt i verksamheter med kvalificerade tjänster och teknologi där värdeerbjudandet är utvecklingsbart. Det har blivit en slags faktoid att kunden blivit så påläst att det inte återstår så mycket annat för Säljaren än att svara på offertförfrågningar och erbjuda ett lågt pris. Men om Kunden antas vara kapabel att informera och utbilda sig om olika möjligheter så till den grad, borde då inte Leverantören, som har en helt annan plattform att stå på kunna överträffa det? Leverantören som har både expertis och tillgång till digitala informationsmiljöer? Sanningen kan lika gärna vara att alla förberedande och stödjande steg medför att dugligt säljfolk slappnar av, är på defensiven alldeles för länge, väntar med att ta sig an och utmana Kundens frågor och tankar.

De nya digitala kommunikations- och informationsplattformarna är utmärkta. Men de måste sättas i perspektiv. Det finns mer. När alla har dem ger de inte längre någon konkurrensfördel, däremot en nackdel om de saknas.

Det nya är att man kan aktivera alla de andra IT resurser som verksamheten redan har. Interna eller externa. Ta hjälp av det senaste inom Big-Data, algoritmiska och statistiska metoder, Data Science, Discipliner som inte samverkat särskilt mycket förrän nu. Samlade digitala resurser som när de används innovativt, ger en rejält utvecklad syn på vad försäljningsarbete är, och bättre affärer!

Framgång idag kräver att olika Kompetenser, Information och skilda Digitala miljöer samverkar. För att kunna utvecklas i sina marknader måste företagen bli bättre på att tidigt skapa insikt och utmana sin Kund. Få acceptans för det egna värdeerbjudandet. Det kan inte ske steg-efter-steg som hittills. Idag måste företagens samlade resurser aktiveras och samverka både snabbare och bättre än hittills.

Det gäller Affärsutveckling, Kommunikation, Marknad , Försäljning, Produktion och Service. Det gäller också alla IT System och Digitala miljöer. Viktig information, viktiga system men som hittills ofta begränsat mer än underlättat.

Affären kan utvecklas först när man ifrågasätter dessa silos, släpper loss kunnande, kreativitet, kommunikation och affärsmannaskap. Den samlade Digitala förmågan. Se informationen som finns i alla system som en resurs. Fråga sig vad den kan göra för oss och affären. Inte bara ses som en förlängning av förmågor som vi redan har. 

Hur ser det ut hos er? Utmana oss gärna med era utmaningar- vi kan bidra med både kunnande och praktisk genomförbarhet. Vi har erfarenhet, och en spännande Plattform som är en ”snabbväg” för att Digitalisera er affär och människorna i den!

Kostnadseffektiv IT? Nu gäller Intäktseffektiv IT!

Olika rapporter har nyligen presenterats om att ”Sverige tappar som it-nation”, som den på bilden i en artikel i SvD nyligen. Motsvarande gäller för skolan. Och genom vårt dagliga arbete med företag kan vi bekräfta motsvarande bild även där.

SvD T

Hittills och det handlar om lång tid, har IT använts för att snabba upp manuellt arbete och effektivisera på kostnadssidan. Den som haft en investeringstakt som hållit någorlunda jämna steg med utvecklingen av allt effektivare IT hjälpmedel har fått samma slags konkurrensfördelar som alla andra.

Viktigt om IT på kostnadssidan och löpande effektivisering av verksamhetsstödet är att pris- prestandautvecklingen accelererar! Det börjar bli en markant skillnad mellan att själv hålla ihop olika slags IT resurser och att köpa dem som tjänst. Därför kan alltså den som har flexibilitet och som kan ersätta sina egna, traditionella (dyrbara) IT lösningar med IT som tjänst påverka kostnaderna avsevärt.

Det som tillkommit rymmer mer dramatik. Det är IT utvecklingen som sker på intäktssidan. Där kan man inte hänga med enbart genom att göra som andra. Numera utmanas nästan alla företag av konkurrenter som i olika utsträckning bygger sin affär på det ”digitala” (IT baserat). Det kräver en ny ansats.

Ibland blir det som med Kodak som fick stänga. Där hjälpte det inte med aldrig så
effektiva IT resurser för internt bruk…Dramatiska förändringar har skett inom försäljning av resor, böcker, elektronik och sällanköpsvaror. Sak samma med media, som ju skapas digitalt redan från början. En betydande del av handeln brottas med problemet att de fysiska butikerna allt mer utvecklas till utställningshallar där man kan klämma och känna innan köpet, som sedan sker digitalt och alltså inte i butik. Dessa förändringar är uppenbara och sker framför ögonen på oss.

Till det kommer allt fler mindre förändringar, på många håll, inte enbart med svenska avsändare och sammantaget i väldigt stor skala. Den digitala tekniken är flexibel, oberoende av plats och har ett allt lägre pris. Därför blir den mest avancerade tekniken tillgänglig även för fler än de mest resursstarka verksamheterna. Specialiserade verksamheter kan utmana lönsamma bitar av värdeerbjudandet i vilka tjänsteföretag och tillverkande företag som helst, stora som små. De gäller särskilt branscher där värdeerbjudandet är högt utvecklat. Med den axiomatiska 80/20 regeln kan det alltså gå ganska snabbt att bli av med de små bitar som står för hela lönsamheten och enbart ha det olönsamma kvar.

Därför är det inte längre tillräckligt att ha koll på om IT resurserna för internt bruk är effektiva. Det är helt nödvändigt att ha koll på det egna värdeerbjudandet och hur det kan stödjas av digitala möjligheter på intäktssidan.

Det kan till att börja med handla om att försvara den befintliga affären genom att göra den digital i litet större utsträckning. När man väl är igång brukar det sedan inte ta så värst lång tid innan idéerna flödar om hur värdeerbjudandet kan utvecklas genom att tillvarata möjligheter i det digitala landskapet. Därmed blir man själv inte offer för andras utmaningar utan blir själv en utmanare, både vad gäller värdeerbjudande och vilka värdeerbjudandet skall riktas till. Och Sverige vinner som ”IT nation”, inte tappar!

Välkommen, utmana gärna oss med era utmaningar!

World Wide Web fyller 25!

WWW, World Wide Web fyller 25! Få saker har inneburit Före och Efter så mycket som ”webben”.

För de flesta kom genombrottet med de grafiska webbläsarna som gör det möjligt att surfa. Det är svårt att förstå att det så sent som under mitten av -90talet ordnades ”surf-kurser” för allt från pensionärer till yrkesverksamma.

Resten är som vi säger historia. Det tog ganska lång tid innan fasta, hyrda kommunikationslinjer för dataöverföring mellan datorer och datorer eller datorer och människa ersattes med dagens webbaserade kommunikation. Diskussionerna var livliga om webbens tillförlitlighet. Nu, 25 år efter webbens tillkomst, finns det nästan ingenting som inte kan göras i ”molnet”.

Och det finns ännu en enorm ”untapped potential”. Här http://www.webat25.org/ kan ni se en hälsning tillsammans med frågor för framtiden från Tim Berners-Lee som ” filed the proposal for what was to become the World Wide Web. My boss dubbed it ‘vague but exciting’. Luckily, he thought enough of the idea to allow me to quietly work on it on the side.”

Grattis och Hurra! säger vi och ser fram emot vara med och forma dess framtid, under en tid alldeles precis nu som beskrivs som ett “paradigmkifte” och som i väldigt hög grad drivs av det som kan göras tack vare webben.

Gates sätter punkt. Och blir mer aktiv igen!

Bill Gates blir mer aktiv i Microsoft igen. Räkna med att det beror på något. Han har redan varit med och definierat några paradigmskiften i det digitala landskapet. Nu är det dags igen.

Redan i slutet av 1980-talet ersattes stora och fantastiskt dyrbara stordatorer av mer effektiva avdelningsdatorer och minidatorer. Rikare funktionalitet till bättre pris men fortfarande med ”terminaler” som hade orange tecken mot mörkgrå bakgrund.  Sedan blev persondatorerna allmän egendom tack vare grafiska gränssnitt och lättanvända program från Gates, Jobs och många med dem. De kopplades samman i nätverk och anslöts vartefter till mindre servrar, försågs med ännu mer grafik och användarvänlighet. Privata nätverk ersattes successivt med Internet, som exploderade i och med webbläsarnas tillkomst. Hela vägen fram till dagens fantastiskt rika webbaserade ekosystem med appar, molntjänster och åtkomst hela vägen från alla de smarta mobiler som nu är vardag för oss alla. Allt detta under kanske hälften av ett normalt arbetsliv.

OP www MS Gates

Gates sätter punkt som sagt. Någon som minns IBM:s storhet och totala dominans? Det går fort i den här branschen. Det är i paradigmskiftena som de stora händelserna inträffar. Och det gäller inte enbart de aktörer som utvecklar tjänster, program, hårdvara och infrastruktur. Det gäller i lika hög grad alla oss som använder dessa resurser.

Vi kan redan se hur hela verksamheter, affärsmodeller och värdeerbjudanden utmanas när det nya framväxande digitala landskapet definierar om förutsättningarna. Helt nya affärer och verksamheter uppstår. Verksamheter med lång tradition skruvar om sina verksamheter och säkrar fortsatt god framfart. Samtidigt finns det gott om verksamheter med kompassnålen i darrning till följd av osäkerhet om denna utveckling.

Man behöver inte associera till Kodak för att förstå innebörden och kraften i den digitala utvecklingen. Däremot kan de gärna vara en påminnelse om att vara på alerten.

Dessbättre finns det utmärkta möjligheter i det framväxande digitala landskapet som kan användas till gagn för en positiv utveckling för de flesta. Utmana oss gärna med dina utmaningar så tar vi reda på hur det kan tänkas se ut!

En App, ”Add to basket”, betala med kreditkort, ”installera”, klart!

Det digitala landskapet visar upp en färgprakt och mångfald som vi inte varit i närheten av tidigare. Eller kan det vara så att den rika och användararvänliga digitala flora som länge funnits för privatkonsumenter nu börjat färga av sig på proffsanvändarna som har vaknat.

Utbudet av riktigt bra verktyg och system för olika verksamhetsfunktioner växer kraftigt. De är ofta mobila, molnbaserade och med ett minimum av installationsarbete, toppat med en trivsam prislapp. Apropå pris, även köpförfarandet är ofta löjligt enkelt. Man hittar en App,”Add to basket”, betalar med kreditkort, klickar ”installera”, klart!

OP www CS artDessa nya lösningar införs ofta av snabb-rörliga affärsområden som marknad, för-säljning, projekt och service. En del av lösningarna kan leva sitt eget liv. Ibland är livslängden för dem ganska kort. Alldeles oavsett är de ofta till stor glädje och nytta. Dessutom ställs traditionella Business Case på ända eftersom man plötsligt kan räkna hem IT verktyg där det tidigare varit alltför kostsamt. Om ens möjligt (bild, förstasidan ComputerSweden, 2014-01-23).

För små- och medelstora företag öppnas fantastiska möjligheter att förse sig med vassa digitala plattformar som hittills varit förbehållet verksamheter med muskler. Bingo! Samtidigt behöver de större verksamheter som inför dem, förr eller senare få dem att prata med de omgivande IT-miljöer som vuxit fram under lång tid. Det är en allt större utmaning att veta om, när och hur de nya verktygen skall ses som en helhet tillsammans med exempelvis affärssystemen och Office.

Det ställer naturligtvis nya krav på IT, hela vägen från användare till företagsledning med IT ledningen någonstans i mitten. Hittills har det varit mer regel än undantag att företagen håller ihop sina IT resurser med en IT-chef eller CIO som spindeln i nätet. På sina håll utökas redan ”C-level” med CDO:er.

Detta kan lätt utvecklas till en (företagsintern) debatt om det ena eller det andra.

Vi tycker att man skall göra både-och. Dels ta vara på de fantastiska möjligheter som serveras. Dels göra mesta möjliga nytta av den enorma investeringen i befintliga IT resurser. Båda behövs nämligen. Och för detta nya landskap behöver ledningen både nytt kartmaterial och nya navigeringshjälpmedel.

Utmana oss gärna med dina utmaningar!