Oroande om Digitala Europa – Internetrevolutionen sker någon annanstans! Det går att ändra på!

The Brussels Times, Philippe Legrain, uppmärksammar i en tänkvärd artikel ”The Urgent Need for a New Mindset in Digital Europe”.

http://www.brusselstimes.com/opinion/6929/the-urgent-need-for-a-new-mindset-in-digital-europe

Viktiga och dessvärre relevanta betraktelser. Som vi ser väldigt konkreta exempel på i vårt dagliga arbete. Men vi ser också vad som är möjligt att göra, även med små medel.

Europeiska konsumenter digitaliserar sig i ganska snabb takt. Mycket tack vare mobil- och annan teknologi, sociala medier, appar, spel och web. Detta baserat på teknologi som nästan undantagslöst är amerikansk, men även asiatisk. 

Europeiska företag däremot, ligger efter och är därför väldigt exponerade. Det mesta av det nya och spännande är allt annat är europeiskt. Åter igen, se artikeln.

europa-digitalt-3

Om vi zoomar ytterligare ser vi dessutom tydliga skillnader mellan Sverige och snittet av Kontinentaleuropa.

Sverige har ännu en ganska OK position i Europa. Även om vi laggar från den mer framstående position vi hade tidigare.

Paneuropeiska bolag har ännu en styrka av att vara just Paneuropeiska. Artikeln illustrerar tydligt varför stora verksamheter kan klara sig på sin europeiska hemmaplan även om de inte är särskilt framåtlutade digitalt.

Det beror på att samhälleliga och politiska strukturer, konkurrenslandskapet inte är lika öppna som de amerikanska. Kanske som en konsekvens av detta verkar därför inte heller tvärsnittet av de europeiska företagen se digitalisering som ett alltför prioriterat område. Många rentav lever på gamla regleringar och konserverande strukturer.

Att detta inte håller längre blir väldigt tydligt nu när informationsmängden växer, teknologi utvecklas explosionsartat, öppnas snabbt och flödar allt friare.

Ett par egna exempel från vardagen hos våra kunder.

1) Dotterbolag här i Sverige, som har sin ”centrala IT avdelning” hos moderbolaget i låt oss säga Tyskland eller England, vill gå framåt med ”digitaliseringen”. Ibland snabbare än deras moderbolag har tänkt. De hejdas då av att moderbolaget har en mer konservativ, rentav otillåtande syn på hur och varifrån sådana initiativ skall tas. Oavsett vilka diskussioner de svenska dotterbolagen vill lägga kraft på om saken så tar de energi. Farten framåt blir lika snabb som den kunde ha varit.

En del rättar in sig i ledet (kanske medarbetaren börjar se sig om efter ett nytt jobb där hens förmåga matchas av ett mer relevant digitalt stöd). Andra kämpar, når igenom men då efter en omständlig och ganska inspirationsdödande resa genom det interna organisatoriska landskapet. Av de svenska dotterbolagen kan vi också se att de (med de) amerikanska moderbolagen ofta är mer digitalt progressiva än sina europeiska motsvarigheter.

2) Svenska Fastighetsbolag som vill använda egen (IoT) data som redan finns i system från tex de europabaserade företagen Siemens eller Schneider Electric. För att slippa arbeta dubbelt med samma information, använda i en ”Big-Data” kontext, för analys eller bara återanvända i andra resurser. Men leverantörerna saknar bra sätt att öppna systemen, ser sina kunders information som ”sin, systemets”, är ”proprietära”, eller förstår bara inte frågan.

Vad händer då med dessa företag när de inte kan hjälpa sin kund, låt oss säga ett industri- eller fastighetsbolag? Ganska enkelt. Kunderna ser sig förr eller senare om efter alternativ. Börjar ta in nyare resurser med öppna API’er, som bygger på informationsdelning, delning som grund för hur lösningen utvecklas. Som inte sällan baseras på amerikansk (Open Source) teknologi.

Intressant men också vemodigt är att de enda europeiska framgångsexemplen i artikeln från The Brussels Times är Svenska; ”With a few notable exceptions such as Skype and Spotify, the internet revolution has largely happened elsewhere.”.

För den som vill läsa mer om ”digitalisering”, öppenhet och hur olika Siemens respektive GE, ett amerikanskt företag i samma bransch agerar:

http://www.economist.com/news/business/21711079-american-industrial-giant-sprinting-towards-its-goal-german-firm-taking-more

Economist digitalt art o bild Vad skall vi då göra? Ja, det är egentligen ganska enkelt. Vi gör som alla andra som är framåtlutade. Nytt ”mindset” har Legrain redan sagt. Är mer på alerten, öppnar våra ögon för allt som redan finns, utmanar där vi kan, även leverantörerna. Tar vara på de fantastiska tekniska möjligheter som finns precis framför näsan på oss, bara några klick eller ett par samtal bort. Dessa resurser bryr sig inte om vare sig europeiska eller andra gränser. Det är bara att ta för sig. Laggar man litet finns det ju så mycket mer intressant kvar att göra!

För alla som har sin bas i Sverige, eller verkar i utländska koncerner där digitala initiativ går åt båda hållen, bör vi dessutom fortsätta att göra de som gjort oss så framgångsrika hittills. Ta vara på vår nyfikenhet, snabbrörlighet, hyfsade digitala förmåga, vårt tekniska intresse och den fantastiska plattform som svenskt näringsliv fortfarande är.

Utmana oss gärna med era utmaningar. Vi visar gärna hur man gör. Visar hur vår Digitala Plattform, där vi använder oss av den senaste teknologin, kan erbjuda en enkel snabbväg till digitalisering! 

 

Bilder: The Brussels Times samt Economist - följ länkarna