Därför

Vi har den största omställningen i samhället och ekonomin sedan väldigt lång tid. Och den snabba Digitala utvecklingen har stor betydelse för det som sker.

Väldigt många påverkas av den här utvecklingen. Mycket utmanas, osäkerheten är ibland stor men det finns också fina möjligheter. Vi tror att det kan komma riktigt bra saker ur denna utveckling. Det är viktigt och vi vill medverka till det.

Vi har samlat vassa kompetenser och resurser i Optiperform för att kunna bidra kring dessa utvecklingsfrågor i företag och organisationer.

Vi hyllar praktiskt handlag. Vårt arbete grundas på erfarenhet av tjänste- och teknikintensiva branscher inom B2B (Business to Business) där högt utvecklat värdeerbjudande tillsammans med IT och nya Digitala hjälpmedel är viktiga.

Erfarenheterna finns inom både Ledning, Sälj- och andra Stödfunktioner. Olika delar av IT miljön, från Mobila lösningar, Appar och Portaler, över Affärssystem, plattformar för BI och ostrukturerat data, hela vägen till IT-drift. Både intäktsstödjande och kostnadsbesparande.

Plattformen är kombinerat kunnande om både ledning, daglig verksamhet och IT, både ”arvet” och det nya. 

En vanlig uppfattning idag är att ”det digitala” enbart handlar om information, marknadskommunikation, webbar och sociala medier. I själva verket finns det ”digitala” överallt, från persondatorer och affärssystem hela vägen ut till rulltrappor, fordon och handhållna enheter.

De genererar information varje sekund och är ofta till nytta för affären, rätt använd. Vår bredd gör det möjligt för oss att stödja företagsledningar i deras ansträngningar och avvägningar att få hela IT och det Digitala att bidra till verksamhet och affär på bästa sätt.

Vi har egen erfarenhet, uppdaterade metoder, alert tekniskt tänkande och tillgång till nya Digitala hjälpmedel både för analys och som verktyg för det dagliga arbetet.

  • Därför kan vi mycket snabbare än med traditionella metoder få en samlad bild av utgångsläge, behov och problem hos våra kunder.
  • Därför kan vi mycket bättre än med traditionella system och lösningar få fram nytta ur investeringen i information och data.

Det i sin tur gör att vi kan medverka till att våra Kunder gör väl avvägda och fokuserade insatser inom IT och det Digitala där resultatet kommer till bästa möjliga nytta. Så även att få rätt verktyg på plats!

Optimerar verksamhetens prestanda, enkelt uttryckt.

Varmt välkommen, utmana oss gärna med dina utmaningar!