”Management by gasa-och-bromsa samtidigt”, våra affärer, jobb och det digitala

Gasa och bromsa samtidigt? Inte möjligt säger många managementskolor. Samtidigt är verkligheten ofta sådan att det är nödvändigt. Låt oss resonera med en liknelse från rallytävlingarnas värld.

En som gjorde det till en konst att åka lika snabbt som de bästa rallyförarna – trots begränsade resurser – var den nyligen bortgångne rallylegendaren Erik Carlsson. Och hans framgångar byggde på att just gasa och bromsa samtidigt!

Litet bakgrund. När det begav sig var de stora märkena representerade vid Monte Carlo rallyt och andra internationella tävlingar. De kom dit med stora, tunga och motorstarka bilar. Stora staber med människor och utrustning. Och de åkte fort. När det gick rakt fram.

Eric Carlsson åkte i en av de motorsvagaste bilarna, från en liten tillverkare i Trollhättan med knappa resurser. På pappret hade bilen små chanser mot de snabbare vagnarna.

Carlsson

För att kunna tävla om placeringarna gällde det alltså att utarbeta helt nya strategier. En enkel analys sade att möjligheterna uppstod när det började svänga. I en sväng gäller det att bromsa så sent som möjligt, undvika att åka av vägen och snabbt få upp farten igen.

Svängar tar därför tid, fart och kostar placeringar. Eric Carlsson kom då på att om man inte släpper gasen så behålls motorvarvet. Om man samtidigt trampar till snabbt på bromsen med vänsterfoten precis när det svänger så positioneras bilen rätt och den går igenom svängen mycket kvickare.

Det var där det avgjordes. Eric Carlsson vann en rad internationella rallyn mot långt mer resursstarka fabriker, bilar och förare. Det är en underdog-stil som fått många anhängare. Och kanske speglar vad som krävs av oss, ganska få människor i en avlägsen del av världen.

Även om världen sägs bli allt mer ”global” och ”uppkopplad” gäller nog fortfarande att vi behöver jobba som Eric Carlsson och dessa tidiga ”underdogs”. Utnyttja våra resurser och ta vara på möjligheterna maximalt, i den stora världen. Vi tävlar med jättar som redan i utgångsläget har enorma hemmamarknader och kritisk massa för allt de som vi själva får hushålla hårt för att få resurser till.

Och vi lyckas ofta. Kanske tack vare ”Management by gasa-och-bromsa samtidigt”. Banbrytande, eller ”disruptivt” som dagens språkbruk har fått det till.

Och visst svänger det. SAAB är borta, hur väl än Carlsson än gasade och bromsade. Och det gäller en rad industrier, branscher även i vår del av världen. Fast gasa-bromsa-tekniken lever vidare.

Men hur jobbar vi idag? När vi arbetar med företag och organisationer kan vi se att många är oerhört upptagna och engagerade med några initiativ åt gången. Att gasa. Eller bromsa. Och att det tar all uppmärksamhet. Att det tar så mycket uppmärksamhet beror i sin tur på att vi fortfarande jobbar som om vi stod vid, ursäkta liknelsen, bandet på SAAB.

Ledning och det löpande administrativa bandet består av arbete med affärsplan, marknadsplan, säljplan, produktionsplan, budget, prognos, uppföljning, litet processutvecklingsarbete… året blir indelat i förutsägbara och väldigt absorberande steg och aktiviteter. När det satts igång konsumerar de nästan all mänsklig kapacitet. Det går att få upp hög fart på det sättet men när det svänger så kan det sladda rejält. Reaktionerna, åtgärderna, ofta orkestrerade av ledningen kan bli ganska vilda.

Det måste inte vara såhär. Dagens digitala landskap kan göra oss alla till vänsterbromsare. Göra resultatet av vårt arbete bättre. I vår del av världen varken kan eller behöver vi alltid ta till oss den stora världens management- och ledningsfilosofier. Det fina med det digitala landskapet är att resurserna är tillgängliga för stor som liten. Den som gör rätt avvägningar här kan få fina framgångar. Och det gäller verkligen inte enbart de digitala superstjärnorna. I någon utsträckning kan det tillämpas på alla verksamheter. Faktiskt alla utom de som äts upp av paradigmskiften. Och även sådana öden är ofta påverkbara, för den som är på alerten.

Vi har sedan starten haft förmånen att arbeta med kunder som vill testa, se hur dagens digitala möjligheter kan utveckla affären och våra jobb. Oftast i liten skala först. Gå rakt på sak, lära sig, växla upp vartefter kunnandet utvecklas. Öka chanserna att snabbt kunna ta vara på möjligheter och samtidigt parera för händelser. Minska fartförlusterna och på det sättet bli mer framgångsrika. I det avseendet skiljer sig inte en rallytävling från hur dagens snabba och svårförutsägbara affärslandskap ser ut.

Utmana oss gärna med era utmaningar – vi delar gärna med oss av hur det här kan gå till :)