Julbrev 2016

Dags för Helg! Pausa processorn en stund. Minnas. Ett år med mycket dynamik, dramatik och stora förflyttningar. I samhälle, politik, näringsliv, teknologi. Och allt hänger ihop, det ena påverkar det andra.

Beror detta i sin tur på allt större skillnader, kontraster, påfrestningar?  Det talas ju om att vårt ”samhälle spricker isär”. På ena sidan de som har resurser, relevant kunnande, förmåga att anpassa sig och som tar vara på tekniska framsteg. På andra sidan, de som saknar allt detta. Och därför hamnar i ytterkanterna av samhället, eller söker sig till det extrema. I så fall har vi nog ett gap, ett växande och problematiskt sådant.

Det är väldigt svårt för vår verksamhet att ha en idé om vad om vart allt detta skall leda oss i stort. Däremot kan vi bättre överblicka hur vi påverkas av teknologi, och det Digitala landskap vi verkar i.

En tanke. Helt vanliga människor, sådana som vi själva, och som drabbats av det katastrofala som sker i Syrien har ”lämnat allt” bakom sig när de flytt. Utom sin smartphone. Den är en livlina, en säker plats för de pengar man till äventyrs har kvar, register, kontakter, sociala kanaler, appar, bilder, dokument, minnen… Den Digitala världen är kvar även när den fysiska världen har rasat samman, totalt. En flexibel Digital plattform är en hjälp när livet måste etableras på nytt, någon annanstans.

En tanke till.  En människa i Sverige kan ha trygghet, tak över huvudet, rentav ett jobb och mat på bordet. Men glida ut i periferin, få gradvis sämre möjligheter att verka i det samhälle man är, eller borde vara en del av. Människor som inte har tillägnat sig den nya Digitala tekniken.

Man kan nog anse vad man vill om att ta till sig ny teknik. Verkligheten visar tydligt att den som gör det är relevant. Är därför med i samhällsutvecklingen, har lättare att hitta en plats där man kan verka och det ger rörelsefrihet.

Vi verkar ju B2B, i företag och organisationer. Det är precis likadant här. Många är på alerten, intresserar sig, även om man inte vet allt, testar därför, lär sig. Alltför många andra, hela vägen upp till ledningar och styrelserum halkar efter. Det är ett problem. Vi behöver inte längre kåsera om Kodak, Uber, Google, Airbnb, osv. Den storyn kan vi.

Vi är också fullmatade med akronymer som AI, AR, VR, Algoritmer, Data Science, Statistisk Analys, Big Data… Vi måste börja. I det lilla. Här hemma. Nu. Inte bara oroligt se på när Internetrevolutionen sker någon annanstans. Annars får vi nog räkna med (fortsatt) utslagning av människor och verksamheter som inte längre är relevanta. Därför det är viktigt. Hm, tunga budskap inför Helgerna. Vi gör ett Nyårslöfte av det i stället! Då är det gott och väl till ett halvfullt glas. Sverige har ännu ett bra utgångsläge här :) Vi delar gärna vår syn på saken.

hub-loggaVi vill medverka till att minska gapet mellan de som kan Digitalt och de som ännu har resan framför sig. Vi har en väldigt pragmatisk syn på saken. Vi tar inspiration av teknologi som vi redan använder i privatlivet. Överför den sedan till arbetslivet.  Vi gör det enkelt att Digitalisera. Medverkar till att täppa gapet mellan de enorma informationsmängder där möjligheterna finns, och jobbet, vardagen för controllers, fastighetstekniker, inköpare, projektledare, analytiker, investmentbankers, produktchefer, direktörer, bolagsjurister, konstruktörer, ja alla vi som funderar på vad Digitaliseringen betyder för mig.

kiva-julbrev-2016Även i år stöder vi www.kiva.org. De gör ett fantastiskt jobb med Mikrolån som gör det möjligt för människor att påbörja ett entreprenörskap. Eller hjälpa små entreprenörer att bli litet större. Enkla verksamheter. Köpa en symaskin, en ko, verktyg för en liten verkstad, elektronikkomponenter för att fixa Digitala saker. Täppa gapet mellan tillvaron idag, och ansträngningar för att nå en bättre framtid.

Allt gott inför Helgerna. Varmt tack för många, härliga och givande utmaningar, möten och samarbeten under året, vi sätter stort värde på det!

Med önskan om ett Framåtlutat Nytt 2017!