Julbrev 2015

Inför helgerna – Dåtid – Nutid – Framtid!

Snart Helg. Efter ett år med förändringar, omvälvningar, katastrofer som verkar vara ”det nya normala”. Åtskilligt är bättre än någonsin. Andra möter de största utmaningarna sedan andra världskriget. Kriget var en katastrof. Tiden efter kriget var oerhört svår. Ändå lyckades människan formulera en ny vision och ordning för världen, ena människor och sätta fart på en enastående utveckling. Utvecklade ekonomier lever i den framgångssagan än idag. Är ”det nya normala” egentligen återkommande prövningar som vi människor måste acceptera och ta hand om? Och möjligheter vi måste lära oss att se vaket på!

Visionära ledare, breda överenskommelser och en Marshallplan orkestrerad av USA var lösningen då. Är bilden så mycket mer komplicerad idag? Vi har klimathotet som breddar utmaningarna. Men vi har haft både krig och migration till följd av geopolitiska förhållanden förr. Hur skall vi med all kunnande vi har, få ordning på våra mänskliga liv i närtid och miljömässiga utmaningar i framtiden?

Är ”det nya normala” en kris även för dagens politiska och samhälleliga ledarskap, institutionerna? Att storskalighet som modell för att utveckla gemensam infrastruktur, trygghetssystem, teknologi, institutioner för vård, omsorg, utbildning, mycket mer hackar?

För nu växer det fram en ny och mer finmaskig modell. Och Digital teknologi som förflyttar. Vi som jobbar i detta landskap ser det väldigt konkret. Storyn om Kodak och Tesla känner alla till. Nu sker denna förflyttning på bredare front. Stora förändringar sätts igång med hjälp av möjligheter i det lilla, som blir nytt och större.

Vi själva är en start-up. Lever i detta finmaskiga nätverk av människor och digitala resurser varje dag. Öppenhet för idéer, kunnande, programvara, tjänster, teknologi. Som har gjort det möjligt för oss att testa och realisera en vision som formulerades ganska nyligen- att medverka till att göra bra saker av digitaliseringen.

Vi delar den här visionen med våra kunder, som vill testa, åstadkomma en förflyttning i sina etablerade affärsverksamheter. De är övertygade om att Digital Teknologi är viktigt för sin förflyttning och har gett oss förtroendet att bidra i det lagarbetet. Vi ser att det snabbt drar igång positiva spiraler och fungerar.

HUB_App

Responsen har varit fantastisk. Särskilt för HUB, vår molntjänst som används för att digitalisera verksamheter. Teknologi för att åstadkomma den förflyttning som så många behöver komma igång med. Den responsen är vi ödmjukt tacksamma för.

 

I en start-up känns det naturligt att hjälpa andra som också är det, eftersom det driver innovation och utveckling. I år stöder vi http://www.kiva.org/ , som utvecklar små verksamheter i utsatta delar av världen. Kiva matchar människors idéer med mikrolån. Till en symaskin, en ko, varulager, en persondator, verktyg, sådant som behövs för att komma igång. Verkligen småskaligt, lågteknologiskt och en början i det lilla. Som Kiva kan nå ut med tack vare det digitala, och bidra till bättre liv och utveckling i hårt prövade delar av världen.

Kiva

Kivas historik är fantastisk. Nästan alla lån betalas tillbaka. Det visar att de verkligen har haft effekt. De som får lånen kommer igång, betalar tillbaka lånen, kan utveckla sina affärer, gå vidare. Många små steg mot mer storskalig återuppbyggnad funkar. Något för världens ledare att lära sig mer av?

 

Varmt tack för fint samarbete under året. Allt Gott inför helgerna – Hopp och Tro om ett enastående Nytt 2016!