Hur digitaliserar bygg- och fastighetsbranschen? Och varför!

Litet bakgrund. Bygg och fastighet har under lång tid investerat i mängder med IT system och resurser. Syftet, att stödja olika verksamhetsfunktioner och processer. Uthyrning, redovisning, hyresadministration, felanmälan, ritningar, bilder, dokument, projekt, larm, räknare, passeringar, media, temperatur, luftkvalitet, logistik, besiktningar och mycket mer.

Få branscher utöver industrin har faktiskt en så spridd och heterogen systemflora som bygg och fastighet.

De flesta systemen är interna. Andra är externa. Som när de ingår i FM leveranser, extern uthyrning, entreprenader, projektledning, arkitekttjänster, Internet of Things (IoT). Alla dessa system fungerar för det mesta bra som stöd i specifika processer och verksamhetsfunktioner.

Detta med ”digitalisering” då? Ja, i alla dessa system finns väldigt mycket värdefull information. Men den är bara åtkomlig för de som vet hur systemen används. Ofta använder man bara ett system åt gången.

För att göra information från flera system tillgänglig samtidigt har vi hittills använt databaser, portaler, webbar, BI lösningar, dokumentlager och liknande. Appar och webbgränssnitt ”digitaliserar” interaktionen med vissa system, erbjuder self-service möjligheter för kunder och samarbetspartners.

Det är bättre. Men det saknas en viktig bit. Vi utgår fortfarande från det kända. Informationen utgår från processer. Vi vrider och vänder på givna rapportformat och kuber (budget, prognos, vakans, förbrukning, slutkostnad, progress, mm). Använder förutbestämda vyer, modeller och beräkningar.

Biten som saknas? Vi har en växande kil. Mellan den expanderande mängden lösningar, som innehåller enorma mängder värdefull information. Och människans förmåga att göra bra värde och mening av allt detta.

Vår vardag är så mycket mer än förutbestämda mallar och format. Vi tänker också fritt, är kreativa, sociala, löser problem, gör affärer och behöver inspiration. För det behövs stora mängder data. Men dagens lösningar kan inte hjälpa oss i de här litet mer komplexa situationerna på ett enkelt och relevant sättDet hindrar oss från att göra vårt bästa på jobbet!

En av våra kunder tar ett rejält digitaliseringsgrepp. En utgångspunkt var att de ”använde en timma per tekniker och dag, enbart för att titta i systemen, se om det hade hänt något innan de kunde börja agera på händelsen ”. Det medförde många samtal, möten, letande och frågor innan man ens kom igång. Eller kunde konstatera att man skulle avstå från att agera. Inte hållbart i längden.

Nu kommer nästa steg. Det vi kallar ”digitalisering”. Själva informationen, innehållet i datakällorna görs tillgänglig för användning, som ”Big-Data”. Det ger nytt liv och värde till  Information som slumrar i olika system, plattformar, databaser och lösningar! Interna som externa, system hos samarbetspartners. Webbar, databaser och omvärldsbevakning. Vi är själva aktiva i det som branschen beskriver som #proptech.

Hur skiljer sig då ”Digitalisering” idag från den digitalisering vi haft sedan datorernas födelse? En definition kan vara att ”Digitalisering” skall bidra med mer än att enbart förlänga och snabba upp våra egna redan befintliga förmågor. Att man får fram det oväntade, det man inte visste finns.

Processtödet i systemen gör det vi människor redan kan fast snabbare. ”Digitalisering” däremot ger mer än det vi själva kan få ut av våra informationsmängder och system. Smart användning av själva informationen möjliggör alltså det nya, okända och oväntade. 

Ungefär som när vi surfar runt på Spotify. Förr spelade vi kända artister, album och låtar på skiva, inte särskilt många skivor egentligen. Nu kan vi med några klick i en musiktjänst få helt fantastiska musikupplevelser, sampla, utforska, upptäcka det okända, det nästan oändliga. Det ger helt nya insikter!

Vi har tagit fasta på detta. Vi använder samma slags teknologier för vår ”HUB”, och ”HUB Analytics”. Där har vi paketerat vår erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen med teknologier som hittills inte använts för B2B. Från  appar, spel, sociala medier, sök och dashboards. I maskinrummet finns olika sökfunktioner, algoritmer och statistiska modeller. Frågor ställs i ”natural language”. Man skriver precis det man undrar. Som med ”Googling” eller göra spellistor i Spotify. Vi söker, filtrerar, klickar, samplar och kommer rätt.

HUB artikel digitalt bygg fastighetVarför dessa teknologier, #proptech? Jo, för att de är så oerhört bra. Vem har inte saknat det privata digitala livets enkelhet och möjligheter på jobbet! Paketerade tjänster, som bara aktiveras och sedan fungerar direkt. Mindre konsultberoende. Färre stora implementationsprojekt. Ingen utbildning eftersom de är molntjänster som hyrs. Priset är attraktivt.

  • På det sättet kan fastighetsdriften i exemplet ovan, fastighetsteknikerna helt fritt svepa över miljontals rader med larm, grafer och annan viktig information i en dashboard på sekunder. Klicka, zooma och filtrera sig fram. Se felanmälningar, ärenden, köer, åtaganden, krysslistor, grafer och sådant som är kopplat till händelsen. Samtidigt. I en snygg informationsfeed.
  • På motsvarande sätt kan en administrativ medarbetare, fastighetschef tex, direkt zooma in och ut på enskilda händelser. Förhöjd CO2 nivå i en fastighet, i ett konferensrum, se det på en ritning och samtidigt se hur den hänger ihop med utfästelserna i hyresavtal, anvisningar som skall följas, korrespondens och eventuella öppna ärenden. Ta initiativ. Föreslå förbättringar.

Digitaliseringen är viktig för våra jobb! Tydligt i detta exempel. I båda fallen handlar det nämligen om bristyrken. I branscher som måste använda varje timma förnuftigt. Digitalisering medverkar alltså till att människan kan bli sitt allra bästa jag på jobbet! Oavsett om det handlar om nya affärer, eller att ta hand om den affär man redan har på ett bättre sätt.

Sådan här ny #proptech drar igång helt nya idéer, tankar och ger ny insikt. Det öppnar även upp ett nytt ekosystem, både för befintliga och nya aktörer. Utmanar, rör om och förflyttar. Inte alltid utan tuggmotstånd.

Utmana oss gärna med era utmaningar. Inboxa så delar vi med oss av verkliga utmaningar i Bygg- och Fastighetsbranschen. Vad vi har löst och hur vi har löst det. Vad som varit enkelt och vad vi behövt klura mer på. Hur fräsch teknologi gör att man kommer framåt.

Vi visar konkret vad vi menar med ”Digitalisering”. Vi till och med lånar ut vår plattform ”HUB” gratis en månad. Det är vårt sätt att visa hur lätt och snabbt det går att komma igång. Hur man plötsligt kan se sin egen information som ingen sett den förr! Hur man kan bli mindre beroende av IT kunnigt folk så fort något nytt behöver tas fram. Det är vår syn på Digitalisering!