”Digitalisering” – vad är det?

Samtalsämnet ”Digitalisering” seglar allt högre upp i medvetandet i affärslivet, allt högre upp i organisationerna. Samtidigt är det många som fortfarande frågar sig vad det egentligen är. Digitala system har vi ju haft i gott och väl ett halvsekel?

OPAB vad är digitalt

Digitalisering för oss är att dessa digitala system och resurser gör mer än enbart förlänger våra befintliga förmågor.

Så här tänker vi. Manuellt arbete har sedan länge mekaniserats. Skruvmejsel blev skruvdragare. Hammare blev spikpistol. Trappor blev hissar. Ni är med.

Det är likadant med merparten av våra nuvarande IT system. De snabbar upp Ledning, Administration och Produktion. Arbetet på kontoret. Övervakningen av drift- och produktionssystem. Hjälper oss att bli mer rörliga, få bättre information närmare arbetsuppgifterna.

Gemensamt för allt detta är att människan i princip kan utföra alla dessa uppgifter. Inte lika snabbt bara, eller med samma uthålliga precision.

I nästa steg började digitala maskiner hjälpa oss att lösa komplicerade problem. Stora datamängder kunde bearbetas maskinellt för att göra budgets, prognoser, hållfasthetsberäkningar, ruttplanering, beräkningar av varuflöden, lastbalansera komplicerade maskiner… Det är komplicerat, men med kraftfulla datorer klarar vi det. Och det komplicerade är till innehållet 100 % begripliga modeller och metoder för oss människor.

Högst upp finns det som alltid har kittlat människan, väckt vår upptäckarlusta, nyfikenhet, lust att forska, utveckla, komma framåt. Nämligen det komplexa.  Det  vi inte riktigt begriper, som gränsar till det okända. Något så enkelt som hur vädret skall bli bara några dagar framåt. Eller på vilket sätt Ericsson skall navigera i ett allt mer intrikat och föränderligt affärslandskap. Eller när en maskin knäcks av vibrationer. Vi vet på ett ungefär, i alla fall i närtid, och kan anta, gissa. Men vi kan inte svara exakt på den typen av frågor. Vi måste fatta beslut!

Det är just här, när det komplicerade övergår i komplext som vi menar att ”digitalisering” kan hjälpa oss människor mest. Att hjälpa oss att bli vårt allra bästa jag. Den vi vill vara, den vi utbildats till att vara, den vi är motiverad att vara, där vår energi och drivkraft finns. Och där vi ställer oss de svåraste frågorna!

OPAB - bild - Enkelt - Komplicerat - KomplextDet är därför vi skall bli kompis med digitala maskiner! Vi skall ta hjälp av dem så högt upp i denna pyramid som vi bara kan. Vi skall inte utföra mekaniska uppgifter som maskiner kan utföra. Vi skall inte lägga tid på beräkningar och rapporter som maskiner kan hjälpa oss att göra. Vi skall ta hand om det som de digitala maskinerna vräker ur sig. I enorma mängder faktiskt. Det numera axiomatiskt att 90 % av all information i världen har genererats under de senaste två åren!

Det är nödvändigt för att vi skall komma ens i närheten av en chans att få tid med de komplexa överväganden och beslut som samhället och affärslivet ställer krav på. Än finns nämligen inga maskiner som kan fatta beslut åt oss i komplexa frågor!

Grunden för detta komplexa är nästan alltid information. I enorma mängder. Som går bortom oss själva, till och med bortom våra organisationer, den är global. Därför måste vi ta hjälp av organiskt länkad information, algoritmer, statistik, kapacitet att hantera stora datamängder. Lita till att det kommer ut något som vi inte visste fanns men som vi har stor nytta av. Lägga vår mänskliga klokhet och förmåga på toppen av detta.

I det lilla gör vi det redan. Det räcker med att göra en enkel sökning på Spotify för att inse att det går att hitta mer än det man visste fanns. Spotify använder  källdata, länkar, algoritmer, statiska modeller och metoder för att föreslå sådant som inspirerar, ger nya insikter och nya kunskaper. Inte bara hitta det vi redan visste fanns alltså.

Hittills har det varit precis likadant med hanteringen av affärsinformation som det har varit med musiklyssnandet. När livemusik kunde lagras och delas gick vi från stenkaka till LP skiva, som blev både musikkassett och CD skiva innan det hamnade på servrar. Enklare, snabbare med mindre svaj och knaster. Men fortfarande fick musikkonsumenterna precis vad de visste fanns och ville höra.

Affärsinformation, Drift- och Produktionsdata finns också på servrar. Företag kan använda samma slags teknologier som vi redan använder som privatpersoner. På det sättet kan företagen vitalisera sin informationsanvändning. Och medverka till att vi människor blir litet mer av våra bästa och mest inspirerade jag.

Utmana oss gärna med era utmaningar – så visar vi hur vår paketerade molntjänst ”HUB” kan ge er en riktig snabbväg till sådan digitalisering- och hur vill bidra till att människan blir vad den är ämnad att vara!