Digitalisering för yrvakna – såväl världsledare som vanliga dödliga följare!

Nu samlas de stora i Davos. Digitalisering är på agendan som aldrig förr.

Jacob Wallenberg i SvD 22 januari, om en ny rapport som presenteras på toppmötet; ”Jag hör till dem som lite yrvaket konstaterat vilka möjligheter som finns här” där rapporten menar att ”Svenska företag digitalt underlägsna…  på efterkälken när det gäller digitaliseringen.”.

Karin Schreil Jonsson säger i samma artikel att ”Min tolkning är att vi inte mentalt är där, att vi inte fullt ut har insett vilka möjligheter digitaliseringen innebär”.

Och Mikael Damberg vill ”nyindustrialisera Sverige och framhäver vikten av digitalisering”.

Hur kunde vi hamna här? Sverige, landet med hem-PC revolution, enorm mobiltelefonpenetration, bredbandssatsningar och spelsuccéer?

SvD svenska företag digitalt underlägsna

Korta versionen:

Hittills har vi använt digitala hjälpmedel som förlängningar av våra egna förmågor, som vilka verktyg och redskap som helst. Och där är vi fortfarande. ”Digitalisering” är inte att uppgradera CRM-systemet från version 4.7 till 4.8 eller byta server! Så att säga. CRM systemet hjälper oss att göra mer och bättre av det vi redan kan. Hålla ordning på register, påminnelser, ta det ena steget före det andra, räkna och skapa översiktsbilder, se hur vi ligger till… inte så mycket annat än det vi kunnat sedan vi började sälja på ett strukturerat sätt.  Vi har nu samlat på oss oerhörda mängder med sådana digitala redskap. Hårda som mjuka. Som stöder redovisning, krediter, ärenden, tillverkning, logistik, handel, kommunikation, marknadsföring. De i sin tur har alstrat enorma mängder information.

Digitalisering” handlar nu om vad dessa digitala resurser kan göra för oss. Fysiska digitala resurser i form av apparater och robotar. Virtuella digitala resurser i form av logik, system och data. Storyn om Kodak, Uber och Googles självkörande bilar kan väl alla nu. Den om gamla affärsmodeller som kollapsat, eller nya som utvecklats explosionsartat.

Den story vi behöver bygga på nu börjar med att vi förstår mer om algoritmiskt och statistiskt tänkande, teknologi, hur vi utvinner nytta från stora datamängder och logik, hur vi tar oss själva vidare med hjälp av sådant som andra redan har gjort. Bygger vidare och delar i stället för att börja om från början varje gång. Som det lätt blir när man enbart ser digitala resurser som handredskap. För att kunna jobba närmare toppen på vår kompetenspyramid!

Det digitala landskapet är naturligtvis enormt. Vi har valt att bli duktiga på att förstå det som sker på kontoren, tjänstemännens arbete, även kvalificerat sådant. Vi tror nämligen att den digitala revolutionen kan ha mycket gott med sig. Vi har sedan starten studerat många verksamheter, system och bearbetat enorma mängder med information. Vi ser hur våra kunder rör sig i sina informationslandskap, hur de arbetar och utvecklingsmöjligheter som finns.

På samma sätt som med iPhones ”Siri”, kan vi nu börja fråga de befintliga systemen och informationen vad den kan göra för oss! När vi kombinerar kundernas kunnande om sin egen affär, vårt kunnande om det digitala och vår verktygslåda ”HUB” börjar det uppstå utvecklingsmöjligheter!

Visst kan vi se att arbete som tar fem dagar per vecka kanske kan utföras på fyra, eller tre. Men vi kan också se att de flesta som vi jobbar med faktiskt är nedlastade med just sådant inte alltför värdeskapande arbete. Men skulle vilja ha mer tid för det man är utbildad, brinner för. Genom att ta de här inledande, små och förvånansvärt enkla stegen kan man på kort tid komma igång. Inleda utvecklingen mot det mer kreativa, innovativa, analytiska, sociala och roliga. Det som vi människor än så länge gör bäst. Och det gärna tillsammans med robotar och alla läckra, nya digitala resurser!

I den helt nyutgivna ”Robotrevolutionen” beskriver Stefan Fölster olika sådana möjligheter. Inom område efter område. Hur det utvecklas även för de kvalificerade jobben (hittills är det mest de lågkvalificerade jobben som rykt i automatiseringen), vad som händer när robotar blir allt bättre, hur fyra av fem bilar kan skrotas, hur algoritmer ställer diagnoser, hur stora delar av ekonomin omdefinieras, institutioner som faller. Vilket även ledarna i Davos nu ”yrvaket” börjat inse.

Låter detta intressant? Vi träffar, och utmanar dig gärna. Med det vi lär oss om digitalisering varje dag. Och med vår verktygslåda för digitalisering- som vi låter våra kunder testa gratis med eget data, så mycket tror vi på den. Välkommen!